Την υπ΄ αριθ. 241/07-02-2011 απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 / ΩΡΑ: 13:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ZON FOUR Ε.Π.Ε.», του τ. Δήμου Φάριδος, του Νομού Λακωνίας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ