Με την υπ΄ αριθ. 5147/10/09-03-2011 απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 / ΩΡΑ: 12:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΤΣΟΥΧΛΕΪΚΑ» ή
«ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝΕΣ» στην Τ.Κ. Έλους της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας,
ιδιοκτησίας του ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου, προκειμένου να καλυφθούν οι αρδευτικές
ανάγκες αγροτεμαχίου έκτασης 25.000m2 (17.083m3 ανά έτος)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ