Ορθή Επανάληψη Πίνακα Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7/6/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2011 / ΩΡΑ: 12:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ