την υπ΄ αριθ. 1935/10/11-03-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 / ΩΡΑ: 12:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας παραγωγής & τυποποίησης χυμών, ιδιοκτησίας της εταιρείας «FRESHLAND ΑΕ»,του  Δήμου Σπάρτης  του Νομού Λακωνίας.