Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Ανάδειξης εξωτερικού συνεργάτη για την οργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων για την μετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο Διπλογραφικό Σύστημα από 01/01/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 / ΩΡΑ: 13:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ