Πρόσκληση για τη 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 / ΩΡΑ: 10:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ