Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου την 01/7/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/06/2011 / ΩΡΑ: 18:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ