Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/6/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2011 / ΩΡΑ: 14:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ