Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 21/6/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/06/2011 / ΩΡΑ: 19:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ