Τροποποίηση – επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 1031/03-09-2004 ΑΕΠΟ της Γενικής Γραμματέως Περιφέριας Πελοποννήσου που αναφέρεται στην λειτουργία πτηνοτροφείου 2.360 θέσεων πάχυνσης ή 9,44 ισοδ. ζώα (11.800 κοτόπουλα ετησίως) και πτηνοσφαγείου 500 κιλών/ημέρα, ιδιοκτησίας Ιωάννη Κ. Τζάκα, στη θέση «Καπουράνι» Δ.Δ. Πακίων (νυν Τ.Κ. Πακίων), Δήμου Μολάων (νυν Δ.Ε. Μολάων, Δήμου Μονεμβασίας), Ν. Λακωνίας, ως προς την αλλαγή της επωνυμίας από «Ιωάννης Κ. Τζάκας» σε «Τζάκας Ιωάννης – Τζάκας Χαράλαμπος Ο.Ε.», την κτιριακή επέκταση και τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του σφαγείου, την αλλαγή θέσεως του πτηνοτροφείου και του βιολογικού καθαρισμού και την προσθήκη νέας ισόγειας βιοτεχνίας ζωοτροφών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2011 / ΩΡΑ: 08:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ