Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1801/08.04.2004 Α.Ε.Π.Ο. Νομάρχη Λακωνίας, που αφορά στην «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία νέου Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου οίνου ιδιοκτησίας Ανθούλας Γιαννοπούλου (Πιερράκου) στη θέση «Λιβαδιά» σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Φάριδος, όπως τροποποιήθηκε – επικαιροποιήθηκε και ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 6185/10/17.02.2011 Α.Ε.Π.Ο. του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ως προς την αύξηση της επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2011 / ΩΡΑ: 08:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ