Ανακοίνωση Διαβίβασης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -για γνωμοδότηση- του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/07/2011 / ΩΡΑ: 08:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ανακοίνωση Διαβίβασης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ.Ελλάδος & Ιονίου, για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, του έργου: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. από Κόμβο Αρχαίας Νεμεας – Δερβενάκια – Μυκήνες«. Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ/νση Δημοσιών Έργων

Δείτε την Ανακοίνωση

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/07/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΟΜΒΟΣ-ΑΡΧΑΙΑΣ-ΝΕΜΕΑΣ1.pdf