Ανακοίνωση προσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που εδρεύει στην Σπάρτη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2011 / ΩΡΑ: 11:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ