Διαπίστωση κατάταξης προσωπικού, που από 1/7/2011 μετατάσσεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/07/2011 / ΩΡΑ: 14:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ