Διορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/07/2011 / ΩΡΑ: 14:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ