Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/07/2011 / ΩΡΑ: 19:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 13.203.000,00

 

Ειδικότερα,

  1. «Βελτίωση της οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας κατά τμήματα» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 13.203.000,00€.

 

Το έργο αφορά τη κατασκευή των παρακάτω τμημάτων του οδικού άξονα  «ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ»

α)   Τμήμα 1. Περιοχή Κόμβος Μαραθέας έως διασταύρωση προς Βαθύ

Μήκος κύριας οδού 2,25 χλμ.

Μήκος Δευτερευουσών οδών : 0,25 χλμ.

Ισόπεδοι κόμβοι: 2

Τεχνικά έργα: Άνω διάβαση οδού τεμάχιο 1

β)  Τμήμα 2. Τέρμα οικισμού «Χωσιάριο» έως περιοχή διασταύρωσης προς «Βαχό»

Μήκος κύριας οδού: 4,0 χλμ.

Μήκος δευτερευουσών οδών: 0,5 χλ.μ

Ισόπεδοι κόμβοι: 3

Τεχνικά έργα: Άνω διάβαση οδού τεμάχιο 1

γ)   Τμήμα 3. Διασταύρωση προς Κότρωνα  μέχρι είσοδο οικισμού «Καλού»

Μήκος κύριας οδού: 1,5 χλμ.

δ)  Τμήμα 4. Περιοχή οικισμού «Τριανταφυλιά»

Μήκος κύριας οδού: 0,5 χλμ.