Με την υπ’ αριθ. 1654/16-06-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/07/2011 / ΩΡΑ: 12:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος, επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4491/02-07-2009 Απόφασης του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και τη λειτουργία νέου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 3* και δυναμικότητας 72 κλινών της εταιρείας «KOSMOSEL A.E.» , ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ