Με την υπ’ αριθ. 2331/22.06.2011απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/07/2011 / ΩΡΑ: 11:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Ονομασία – Είδος έργου:  
 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Λειτουργία υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Ρέματα» η οποία έχει ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 40.000,00m2 με ελαιόδεντρα φερόμενης ιδιοκτησίας Αρτινιού Παναγιώτη του Γεωργίου, εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Λιρών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας του Νομού Λακωνίας.»