Με την υπ’ αριθ. 2508/27.06.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/07/2011 / ΩΡΑ: 11:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,86 MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «AREV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 29.759m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Μπαστούνα» της Τ.Κ. Ξηροκαμπίου, της Δ.Ε. Φάριδος, του Δήμου Σπάρτης, του Νομού Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ