Με την υπ’ αρίθ. 2933/08.07.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/07/2011 / ΩΡΑ: 11:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση καιτην λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,84 MWφερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ A.E.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 36.359m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Λάμπραινα» της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ