Με την υπ’ αριθ. 3091/20-12-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (29-04-2011)) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/07/2011 / ΩΡΑ: 12:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Ονομασία – Είδος έργου:

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90666/29-03-2002 Απόφαση ςΈγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος τουΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 756/29-03-2007 (ορθή επανάληψη στις 18-12-2007) & 3371/14-09-2010 αποφάσεις Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου της εγκατάστασης «Μονάδος σφαγής – κοπής – τυποποίησης κρέατος – παραγωγής κρεατοσκευασμάτων & επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγείου» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΣΙΚΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη Λεύκη Ανωγείων του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ