Με την υπ’ αρίθ. 3338/08.07.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/07/2011 / ΩΡΑ: 13:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος, επιβολή πρόσθετων όρων (επικαιροποίηση) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6796/07-12-2004 Απόφασης Νομάρχη Λακωνίας που αφορά στην «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ