Με την υπ’ αριθ. οικ. 127689/1535/07-06-2011 ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/07/2011 / ΩΡΑ: 11:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Ονομασία – Είδος έργου:

 

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 18.797,05 τ.μ., με τα συνοδά αυτού έργα, από τον κ. Θεοφάνη Κοντογιάννη, που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΓΡΑΙΪΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ» Τ.Κ. Βαρβίτσας, Δήμου Σπάρτης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ