Με την υπ’ αριθ. οικ. 3171/22.06.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/07/2011 / ΩΡΑ: 11:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Ανανέωση άδειας λειτουργίας υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Διακοπή – Γερακάρι» η οποία έχει ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 20.000,00m2

με ελαιόδενδρα μισθωμένο από την Αλεξανδράτου Βασιλική του Παναγιώτη, εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Παπαδιανίκων της Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ