Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Εξουσιοδότηση Υπογραφής Εγγράφων με «Εντολή Περιφερειάρχη» της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2011 / ΩΡΑ: 12:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ