ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΜ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/07/2011 / ΩΡΑ: 12:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου:
Ηλεκτρολογείο με συνεργείο επισκευής τροχών ( βουλκανιζατέρ ) αυτοκινήτων στην θέση Γκα
Δ.Δ. Αθικίων Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων. Φορέας Υλοποίησης του έργου/δραστηριότητας: ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/07/PAPPAS.pdf