Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 6/7/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/07/2011 / ΩΡΑ: 13:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ