Προκήρυξη για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/07/2011 / ΩΡΑ: 11:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ