Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ προμήθειας δέκα οκτώ (18) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, έξι (6) εκτυπωτών, τεσσάρων (4) Φαξ και ενός (1) σαρωτή για τις ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/07/2011 / ΩΡΑ: 14:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ