Πρόθεση της Περιφέρειας είναι η στενή συνεργασία σε τεχνοκρατικό επίπεδο με την ΕΥΔΑΠ για τα ζητήματα της υδροοικονομίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/07/2011 / ΩΡΑ: 22:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Για το ζήτημα διαχείρισης των υδάτινων πόρων ο κ. Τατούλης ζήτησε το θέμα να συζητηθεί σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο εμπεριστατωμένα, ενημερώνοντας ότι πρόθεση της Περιφέρειας είναι η στενή συνεργασία σε τεχνοκρατικό επίπεδο με την ΕΥΔΑΠ για τα ζητήματα της υδροοικονομίας και της πολιτικής οικονομίας των υπόγειων υδάτων. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί το επίπεδο αγροτικής ανάπτυξης και στρατηγικού τουριστικού σχεδιασμού.