«Ένταξη για χρηματοδότηση του έργου Αναστήλωση ανατολικού τμήματος τειχών κάστρου Ανδρούσας» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 500.000 € στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/08/2011 / ΩΡΑ: 09:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Αναστήλωση ανατολικού τμήματος τειχών κάστρου Ανδρούσας» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 500.000 €.

Στα πλαίσια του παρόντος έργου προβλέπεται η εκτέλεση τμήματος της συνολικής μελέτης που αφορά: Α) σε στερεωτικές επεμβάσεις στο νότιο τείχος, στην αποκατάσταση του νοτιοανατολικού πύργου και την κατασκευή αναλημματικού τοίχου,
Β) στην αποκατάσταση του ανατολικού τείχους, του σωζόμενου βόρειου τμήματος του τείχους που συνέχεται με το ανατολικό, της ανατολικής πύλης, του βορειανατολικού πύργου και του βόρειου πύργου.
Η επιλογή των τμημάτων της μελέτης που θα εφαρμοστούν σε πρώτη φάση έγινε με γνώμονα: α) τα σοβαρά στατικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα αυτό του κάστρου, δεδομένου ότι τμήματα του νότιου τείχους και των αναλημματικών τοίχων στα νότια πρανή του κάστρου έχουν ήδη καταρρεύσει ή τελούν υπό κατάρρευση και β) τη σπουδαιότητα του διατηρούμενου συνόλου του ανατολικού και βόρειου τείχους προκειμένου να καταστεί ευανάγνωστος ο αρχαιολογικός χώρος στους

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιείται παράλληλα αρχαιολογική διερεύνηση με λεπτομερή φωτογραφική τεκμηρίωση κ.λ. όλων των εργασιών και των δεδομένων που προκύπτουν. Τέλος, θα τοποθετηθεί μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα και ενημερωτική πινακίδα με απόσπασμα γραφής σε μορφή BRAILLΕ (Μπράιγ), κατάλληλη για ανάγνωση από τυφλούς. Θα εκδοθεί επίσης σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.