Άσκηση Αρμοδιοτήτων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 14:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ