Κατεπείγουσα Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1/9/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/08/2011 / ΩΡΑ: 21:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ