Με την υπ΄ αριθ. οικ-200578/23-06-2011 ΚΥΑ για το έργο με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 09:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. 130113/22-05-2003, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη του αυτοκινητόδρομού Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα /Σπάρτη, όπως τροποποιήθηκε με
την ΚΥΑ με α.π. οικ. 137784/20-03-2009.