Με την υπ΄ αριθ. 1394/29-07-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/08/2011 / ΩΡΑ: 09:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Φωτοβολταϊκος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 991ΚW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΕΒΕ¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 120215m2 σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Αστέρι της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής natura 2000 Τόπου Κοινοτικής Σημασίας SCI με κωδικό GR2540003 και Ζώνης Ειδικής Προστασίας SPA με κωδικό GR254006).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ