Με την υπ΄ αριθ. 3575/21-07-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 09:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου:

Εγκατάσταση και λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,48 MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «DAMCO ENERGY Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑTΤΝΕ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο.Ε.»
που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 35077,10m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Αϊ Λιάς» της Τ.Κ. Λαγίου, της Δ.Ε. Κροκεών, του Δήμου Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας.