Με την υπ΄ αριθ. 3700/22-07-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 09:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου:

Εγκατάσταση και λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 kW ιδιοκτησίας της εταιρείας «GREMAN ENERGY Ε.Π.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 21.110m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Καρκανιάτικα» της Τ.Κ. Κάμπου, της Δ.Ε. Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας, του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Natura 2000 Ειδικής ΖώνηςΔιατήρησης με κωδικό GR2540002).