Με την υπ΄ αριθ. 3965/27-07-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 09:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου:

Εγκατάσταση και λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99kWp του δικαιούχου Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 42.080,89m2 στη θέση«ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ – ΠΙΣΩ ΚΟΚΚΙΝΙΕΣ» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Πακίων, της Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Natura 2000 Ζώνης Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ με κωδικό GR254007).