Με την υπ’ αρίθ. 2326/01.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/08/2011 / ΩΡΑ: 09:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος, επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 5598/19.11.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και την λειτουργία
νέας ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Α’ τάξης κατηγορίας 4* και δυναμικότητας 58 κλινών, ιδιοκτησίας Μαρίας και Παναγιώτη Δαμηλάκου σε ακίνητο (οικόπεδο) επιφάνειας 2471,36m2, που βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού «Μαυροβούνι» του Δήμου Γυθείου του Ν. Λακωνίας» ως προς την αλλαγή επωνυμίας σε «MARGO» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε..

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ