Με την υπ’ αρίθ. 3783/29.07.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/08/2011 / ΩΡΑ: 09:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος, επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 2044/09.05.2006 Απόφασης Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου τριών (3) αστέρων, δυναμικότητας (48) κλινών ιδιοκτησίας Μαρίας Μπακιρτζή, σε γήπεδο που βρίσκεται στη θέση «Καλύβια» της Κοινότητας Καρυών του Νομού Λακωνίας (εκτός των ορίων του οικισμού)» ως προς τη χωροθέτηση, τη χρήση και τη δόμηση των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ