Με την υπ’ αρίθ. 3982/29.07.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/08/2011 / ΩΡΑ: 09:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Μανωλάκου Αλέκου που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 6.000m2 σε θέση εκτός ορίων του οικισμού Έλους της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης Εκβολές Ευρώτα με κωδικό GR2540003).ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ