Με την υπ’ αρίθ. 4051/29.07.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/08/2011 / ΩΡΑ: 10:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 991ΚW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΕΒΕ¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 120215m2 σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Αστέρι της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής natura 2000 Τόπου Κοινοτικής Σημασίας SCI με κωδικό GR2540003 και Ζώνης Ειδικής Προστασίας SPA με κωδικό GR254006).ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ