Με την υπ’ αριθ. 2912/26.07.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 09:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου:

Ίδρυση και λειτουργία νέας βιοτεχνίας παραγωγής ζωοτροφών, εμπορικής αποθήκης, υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου και νέου ισόγειου κτιρίου στέγασης σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων τύπου Α’, μισθωμένο από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 4.014,00m2, στην θέση «Άγιος Ιωάννης» σε περιοχή εκτός των ορίων του οικισμού «Μεσοχώρι» της Τ.Κ. Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας