Με την υπ’ αριθ. 3160/22-07-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 09:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου:

Εγκατάσταση και λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,995ΜW με επωνυμία δικαιούχου «ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 39.382,92m2 στην θέση
«Αγροσυκιά- Λιναρίθρα» εκτός ορίων οικισμού, στη Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας.