Με την υπ’ αριθ. 3425/22-07-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 09:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου:

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείου επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Νικόλαου Βενέρη που θα εγκατασταθεί σε τμήμα επιφάνειας 90,00 m2 υφιστάμενου ισόγειου κτιρίου σε ακίνητο (οικόπεδο)
επιφάνειας 626,18 m2, στο Ο.Τ. 308 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Καλογωνιας» του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας.