Με την υπ’ αριθ. 3797/26-07-2011 του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 09:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου:

Εγκατάσταση και λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,5MWp ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» και των συνοδών έργων οδοποιίας πρόσβασης,εσωτερικής οδοποιίας και δικτύου διασύνδεσης του σταθμού, που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 73.595,32m2 στην θέση «ΣΚΟΥΠΑ» εκτός ορίων οικισμού, της Δ.Ε. Καρυών, του Δήμου Σπάρτης, του Νομού Λακωνίας», ως προς τα έργα σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο.