ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2011 / ΩΡΑ: 08:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Xορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων”, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. ΗΠ. 50910/03 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/03) άρθρο 2 παράγραφος 2β εντός των διοικητικών ορίων της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας  με  έδρα το Καματερό Αττικής (Χρυσοβαλάντου 10).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/ZHKOPOULOS.pdf/