ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2011 / ΩΡΑ: 08:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

“Xορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων”, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. ΗΠ.50910/03 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/03) άρθρο 2 παράγραφος 2β εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με έδρα το Κιάτο (Ι.Πολέμη 5).
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/PISTEUOS.pdf