Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/8/2011-Ορθή Επανάληψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/08/2011 / ΩΡΑ: 15:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ