Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 22 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/08/2011 / ΩΡΑ: 14:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ